Efter julhelgen – Stor ökning av coronafall i Värmland – Senaste siffrorna

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re 223 fall av coro­na­vi­ru­set har bekräf­tats i Värm­land efter jul­hel­gen. 89 per­so­ner bekräf­ta­des smit­ta­de på jul­da­gen, ytter­li­ga­re 13 på jul­da­gen, 6 på annan­dag jul och 115 per­so­ner på sön­da­gen den27 december.

Totalt har nu 5.797 fall av viru­set bekräf­tats i Värm­land, och 121 per­so­ner avli­dit med viru­set. 4998 nya prov­tag­ning­ar har genom­förts, varav 1860 är själv­prov­tag­ning­ar. Totalt har nu 101.498 prov­tag­ning­ar gjort i länet.