Ytterligare en avliden med covid-19

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re en per­son i Värm­land har avli­dit med covid-19. Det visar siff­ror från Regi­on Värm­land. Ytter­li­ga­re 21 per­so­ner har bekräf­tats smit­ta­de, och totalt har nu 5.818 fall av viru­set bekräf­tats i länet.

122 per­so­ner har avli­dit med covid-19 i Värm­land totalt. 1.182 nya prov­tag­ning­ar har gjorts, varav 817 egen­prov­tag­ning­ar. Totalt har 102.680 prov­tag­ning­ar gjorts i Värmland.