Bil började brinna efter längre biljakt som slutade med spikmatta i Värmland

Nyheter och klipp

En bil­jakt som inled­des av en polis­pa­trull i polis­re­gi­on Väst i Åmåls kom­mun slu­ta­de med att föra­ren som jaga­des kör­de över en spik­mat­ta i Grums och bilen fat­ta­de eld. Bran­den kun­de släc­kas av polis­pa­trul­ler på plat­sen, där en man i 50-års­ål­dern nu gripits.

Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG.

Man­nen över­lev­de och är nu miss­tänkt för grovt ratt­fyl­le­ri, grov olov­lig kör­ning samt grov vårds­lös­het i trafik.

Den läng­re biljak­ten bör­ja­de när en föra­re kör­de om en polis­pa­trull i polis­re­gi­on Väst i hög has­tig­het och sedan inte stan­na­de på poli­sens tec­ken. Biljak­ten slu­ta­de när föra­ren kör­de över en spik­mat­ta mel­lan Slotts­bron och Seg­mon i Grums kom­mun i Värmland.