Här är Polisens larm i Arvika under nyårsnatten

Nyheter och klipp

Nyårs­nat­ten i Värm­land var myc­ket stö­kig i Värm­land, enligt Poli­sen. Nedan listas alla larm av bety­del­se i Arvi­ka efter tolvslaget.

00.13 Miss­han­del, Ing­estrand, Ing­esund, Arvika

00.15 Anmä­lan om rake­ter tätt­be­byggt områ­de Högå­sen Arvika

00.54 Anmä­lan hög musik Ingesundsvägen

01.20 Miss­han­del, Ing­estrands Cam­ping, Ingesund

02.41 Nar­ko­ti­kabrott ringa, eget bruk samt inne­hav, Arvika

03.56 Tra­fi­ko­lyc­ka vilt rådjur, Sul­vik lv172

10.15 Anträf­fat stu­let gods, cyklar, Brunskog

11.50 Tra­fi­ko­lyc­ka vilt älg lv648 Älgå

12.03 Anmä­lan stöld genom inbrott. Gate, Arvika