Rådjurs-varning öster om centrala Arvika

Nyheter och klipp

Fle­ra rådjur har varit nära vägen längs riks­väg 61 öster om cen­tra­la Arvi­ka, och Sve­ri­ges Radio har sänt ut ett var­nings­med­de­lan­de om det­ta. Enligt SR befin­ner sig fle­ra rådjur nära vägen efter Furtankorset.