Tre personer i olycka med fyrhjuling – En till sjukhus

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka med en fyr­hju­ling inträf­fa­de i Kop­pom i Eda kom­mun nat­ten till söndagen. 

Enligt Poli­sen har fyr­hju­ling­en vält, och föra­ren, en man i 25-års­ål­dern, är miss­tänkt för smit­ning från tra­fi­ko­lyc­ka, olov­lig kör­ning och vål­lan­de till kropps­ska­da. En av pas­sa­ge­rar­na, en kvin­na i 25-ård­ål­dern, har förts till sjuk­hus med ett ska­dat ben, medan den and­ra pas­sa­ge­ra­ren, ock­så en kvin­na i 25-års­ål­dern, inte är skadad.