Över 200 nya coronafall i Värmland

Nyheter och klipp

211 nya corona­fall har bekräf­tats i Värm­land, det­ta enligt den senas­te sta­tisti­ken från Regi­on Värm­land som visar nya siff­ror för fre­da­gen, lör­da­gen och söndagen. 

1330 nya prov­tag­ning­ar har gjorts, varav  632 är egen­prov­tag­ning­ar. Anta­let avlid­na med covid-19 lig­ger på 135, sedan ytter­li­ga­re nio per­so­ner avli­dit med covid-19.