Efter flera olyckor på Gunnern – Kommunen varnar för svaga sjöisar – "Uppmanar till stor försiktighet"

Nyheter och klipp

Vid lunch­tid på lör­da­gen gick en man genom isen när han var ute på en fis­ke­tur på sjön Gun­nern i Arvi­ka kom­mun. Nu var­nar Arvi­ka kom­mun för sva­ga sjöisar.

Arkivbild.
Arkiv­bild.

Under lör­da­gen föll gick per­so­ner genom isen på sjön Gun­nern i Arvi­ka kom­mun. På efter­mid­da­gen gick kom­mu­nen ut med ett med­de­lan­de där man upp­ma­nar till för­sik­tig­het från rädd­nings­tjäns­tens sida.

"Det kan vara fres­tan­de att ge sig ut på sjö­i­sar­na när nu vin­tern till sist har kom­mit, men isar­na är fort­fa­ran­de tun­na och myc­ket osäk­ra. Det har varit åtskil­li­ga inci­den­ter senas­te dagar­na med per­so­ner som gått genom isen på oli­ka plat­ser i kom­mu­nen", skri­ver kom­mu­nen. Rädd­nings­tjäns­ten upp­ma­nar till stor försiktighet.