Fiskare gick genom isen i Arvika

Nyheter och klipp

En äld­re man gick genom isen på sjön Gun­nern i Arvi­ka kom­mun på lördagen.

Gen­re­bild. Arkivbild.

Det var vid lunch­tid på lör­da­gen som hän­del­sen inträf­fa­de, det­ta i sam­band med att man­nen var ute på en fisketur. 

Boen­de i områ­det blev vitt­nen till rädd­nings­in­sat­sen ute på isen. Bea­trice Nord berät­tar att rädd­nings­per­so­nal på plats drog upp man­nen på isen, och att det var två ambu­lan­ser på plats.
– Jag tror att han mår bra, det ver­kar som att det gick bra, berät­tar hon. 


Har du ett nyhets­tips? Tip­sa Arvikamagasinet!