Minskning i antalet nya coronafall – Sjätte högsta veckotalet i Arvika

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re 65 fall av coro­na­vi­ru­set har bekräf­tats i Arvi­ka kom­mun vec­ka 2, det visar ny sta­tistik från Folk­hälso­myn­dig­he­ten. Det är tre fall fär­re en årets förs­ta vec­ka, då 68 fall bekräf­ta­des i kommunen.

Totalt har nu 671 corona­fall kon­sta­te­rats i Arvi­ka kom­mun. Vec­ka två har det sjät­te högs­ta vec­ko­ta­let i Arvika.