Man misstänkt påverkad av narkotika – Stoppad av polispatrull i Klässbol

Nyheter och klipp

När en polis­pa­trull stop­pa­de en per­son­bil i Kläss­bol i Arvi­ka kom­mun fat­ta­de de miss­tan­ke om att föra­ren var påver­kad av nar­ko­ti­ka. Bilens pas­sa­ge­ra­re, en man i 25-års­ål­dern ska ha visat tyd­li­ga tec­ken på att vara påver­kad av nar­ko­ti­ka, enligt Polisen.

Gen­re­bild. Arkivbild.

En man i 40-års­ål­dern är miss­tänkt för att ha kört bil i påver­kat till­stånd efter att en polis­pa­trull stop­pat en per­son­bil i Kläss­bol i Arvi­ka kom­mun. Vid kon­troll av föra­ren fat­ta­de patrul­len miss­tan­ke om att föra­ren var påver­kad av nar­ko­ti­ka. Bilens pas­sa­ge­ra­re, en man i 25-års­ål­dern ska ha visat tyd­li­ga tec­ken på att vara påver­kad av nar­ko­ti­ka, enligt Poli­sen. De båda män­nen får föl­ja med patrul­len för en prov­tag­ning, där resul­ta­tet på pro­vet får visa om de gjort sig skyl­di­ga till brott. Läns­väg 175.