Nytt dödsfall i covid-19 i Värmland – 41 nya smittade

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re en per­son har avli­dit med covid-19 i Värm­land under ons­da­gen, visar sta­tistik från Regi­on Värm­land. 41 nya fall har kon­sta­te­rats i länet, och smit­to­ta­let lig­ger nu på 7.315.

Ytter­li­ga­re 665 prov­tag­ning­ar har rap­por­te­rats, varav 242 är egen­prov­tag­ning­ar. Totalt har nu 149 per­so­ner avli­dit med covid-19 i länet.