Ytterligare en varg skjuten – Endast en varg återstår av årets tilldelning

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re en varg har skju­tits i Värm­land, rap­por­te­rar P4 Värm­land.

Gen­re­bild.

Totalt har nu fem var­gar skju­tits, och endast en varg åter­står i årets till­del­ning. "Jakt får bedri­vas från och med den 2 janu­a­ri 2021 till och med den 15 feb­ru­a­ri 2021 eller till dess Läns­sty­rel­sen avly­ser jak­ten," skri­ver Läns­sty­rel­sen Värm­land på sin hem­si­da. Var­gen fäll­des på tors­da­gen den 21 janu­a­ri i vargjakten.