Coronaläget i Värmland – Ytterligare en person avliden med covid-19

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re en per­son har avli­dit med covid-19 i Värm­land, visar sta­tistik från Regi­on Värm­land. 45 per­so­ner har kon­sta­te­rats smit­ta­de av viru­set under tors­da­gen, och totalt har nu 7.360 per­so­ner bekräf­tats smit­ta­de i länet.

850 nya prov­tag­ning­ar rap­por­te­ras, varav 505 är egen­prov­tag­ning­ar. I Värm­land har nu 117.580 prov­tag­ning­ar gjorts, varav 58.301 är egen­prov­tag­ning­ar. 150 per­so­ner har avli­dit med covd-19.