Riksväg 61 delvis avstängd på grund av viltolycka

Nyheter och klipp

Riks­väg 61 öster om cen­tra­la Arvi­ka var del­vis avstängd under lör­dags­kväl­len på grund av en tra­fi­ko­lyc­ka. Enligt Tra­fik­ver­ket hand­la­de det om en vilto­lyc­ka med en personbil. 

Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart. Olyc­kan ska ha inträf­fat mel­lan Vike­ne och Kal­le­vi­ken i höjd med Brun­skogs­fjäl­let, enligt Tra­fik­ver­ket. Olyc­kan inne­bär en stor påver­kan på trafiken.