I natt: Flera samtal om högt spelande fordon i Arvika

Nyheter och klipp

Poli­sen har under nat­ten kon­troll­le­rat och avvi­sat for­don i Arvi­ka kom­mun. Fle­ra sam­tal om högt spe­lan­de for­don har inkom­mit till poli­sen under natten.

Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG.

Nat­ten mot sön­da­gen har poli­sen mot­ta­git fle­ra sam­tal om ord­nings­stö­ran­de och högt spe­lan­de for­don i Arvi­ka. Det berät­tar Dia­na Qud­haib, pressta­les­per­son Poli­sen Bergs­la­gen, för Arvikamagasinet.

- Vi har kon­trol­le­rat och avvi­sat for­don, berät­tar hon.