Video: Bil började brinna under färd – Två personer tog sig ut

Nyheter och klipp

FOTO: JOEL BRENDEN KARLSSON.

En per­son­bil med två per­so­ner i bör­ja­de brin­na i Kyrk­sko­gen, norr om Gun­nar­skog i Arvi­ka kom­mun på lör­dags­kväl­len.

Joel Bren­den Karls­son, en annan bil­fö­ra­re, fång­a­de bil­bran­den på bild. Bilen ska ha slu­tat sva­ra på gaspå­drag, och kupén ska där­ef­ter ha rök­fyllts. Två per­so­ner befann sig i bilen, berät­tar Joel Bren­den Karlsson.

FOTO: JOEL BRENDEN KARLSSON.

- Han stan­na­de och pre­cis när dom tagit sig ur bilen såg dom öpp­na lågor, berät­tar han.

Lar­met om bil­bran­den inkom kloc­kan 23.02 på lör­dags­kväl­len. Ing­en av de två per­so­ner­na som fär­da­des i bilen fick någ­ra fysis­ka ska­dor, och ing­en ambu­lans lar­ma­des till platsen.

FOTO: JOEL BRENDEN KARLSSON.