Coronaläget: Fyra nya dödsfall i Värmland

Nyheter och klipp

Fyra per­so­ner har avli­dit med covid-19 i Värm­land, det visar tis­da­gens siff­ror från Regi­on Värmland.

Coronatest. Genrebild.
Gen­re­bild.

Ytter­li­ga­re 12 per­so­ner har bekräf­tats smit­ta­de av coro­na­vi­ru­set, och totalt har nu 7.466 fall bekräf­tats i länet. 163 nya prov­tag­ning­ar rap­por­te­ras, inga av des­sa är egen­prov­tag­ning­ar. Totalt har nu 118.975 prov­tag­ning­ar rap­por­te­rats i länet, varav 58.808 är egenprovtagningar. 

34 pati­en­ter lig­ger inne på länets sjuk­hus, varav 4 på inten­siv­vårds­av­del­ning. 156 per­so­ner har avli­dit med covid-19 totalt i Värmland.