Ambulanshelikopter larmat efter arbetsplatsolycka – "Skadeläget är allvarligt"

Nyheter och klipp

Ambu­lans­he­li­kop­ter har lar­mats till Char­lot­ten­berg efter att en all­var­lig arbets­platso­lyc­ka inträffat.

Enligt Poli­sen rör det sig om en per­son som ska­dats i sam­band med skogsskötsel.

- Ska­de­lä­get är all­var­ligt, upp­ger Poli­sen på sin hem­si­da. Utö­ver den infor­ma­tio­nen är ska­de­lä­get oklart för personen.

Rädd­nings­re­sur­ser, polis och sjuk­vård finns på plats och ambu­lans­he­li­kop­ter har just lan­dat, med­de­lar Poli­sen på eftermiddagen.