Musikskolan får ny belysning och nya takplattor – "Det blir bra när det blir klart"

Nyheter och klipp

Musik­sko­lan i Arvi­ka rustas nu upp på fle­ra håll. Bland annat får man ny belys­ning och nya takplattor.

Musik­sko­lan i Arvi­ka får nya rena tak­plat­tor och ny belys­ning. FOTO: SAKEUS BERG.

Musik­sko­lans tidi­ga­re belys­ning byts nu ut mot ny i två av sko­lans kor­ri­do­rer. Även i sko­lans entré byts belys­ning­en ut.
- Den gam­la belys­ning­en var säm­re ur ener­gi­syn­punkt och det finns inte läng­re reserv­de­lar, berät­tar kul­tur­sko­le­chef Malin Linell.

FOTO: SAKEUS BERG.

I sam­band med utby­tet av belys­ning har man ock­så fått ommå­lat på plan tre. Man har ock­så fått nya rena tak­plat­tor i inner­ta­ket.
- Tyvärr drar det ut lite på tiden, men det blir bra när det blir klart, berät­tar Linell.