Halkvarning i Arvika – "Mycket halt"

Nyheter och klipp

Sve­ri­ges Radio var­nar nu för hal­ka på riks­väg 61 i Arvi­ka. Man skri­ver att det är myc­ket halt i Gra­ning­e­ron­del­len i Arvika.

På sön­da­gen inträf­fa­de en olyc­ka på riks­väg 61 cir­ka 6 kilo­me­ter öster om Åmot­fors. En per­son­bil kör­de in i mitt­räc­ket, och polis fick stan­na på plats i vän­tan på bär­ga­re. Regi­onled­nings­cen­tra­len kon­tak­ta­de Tra­fik­led­nings­cen­tra­len och begär­de att vägen skul­le sal­tas, upp­ger Polisen.