Corona: Färre fall än föregående vecka – Så många fall har konstaterats i Arvika

Nyheter och klipp

Corona­fal­len fort­sät­ter att mins­ka i Arvi­ka. Vec­ka 4 kon­sta­te­ra­des 35 fall, en minsk­ning med 6 fall jäm­fört med före­gå­en­de vecka.

Totalt har nu 747 fall av viru­set bekräf­tats i kom­mu­nen, 287 fall per 10.000 invånare.