Coronautbrott på Arvika sjukhus – 16 smittade

Nyheter och klipp

16 per­so­ner ur per­so­na­len på Arvi­ka sjuk­hus har tes­tats posi­tivt för covid-19, enligt upp­gif­ter till Arvikamagasinet. 

FOTO: FOTOLADAN.
FOTO: FOTOLADAN.

Med anled­ning av coro­na­ut­brot­tet på sjuk­hu­set har akut­vårds­av­del­ning­ar­na intags­stopp och alla pati­en­ter i behov av inne­lig­gan­de vård skic­kas till cen­tral­sjuk­hu­set i Karl­stad eller till Tors­by, upp­ger käl­lor för Arvikamagasinet.

Arvi­ka­ma­ga­si­net har sökt Smitt­skydd Värm­land för en kommentar.


Har du ett nyhets­tips? Tip­sa Arvi­ka­ma­ga­si­net.