Nytt dödsfall i Värmland – 3 nya fall av covid-19

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re 3 fall av coro­na­vi­ru­set har rap­por­te­rats i Värm­land under mån­da­gen. Totalt har nu 8.111 fall av viru­set rap­por­te­rats i länet.

Ytter­li­ga­re en per­son har avli­dit, och där­med har 162 per­so­ner avli­dit med covid-19 i länet. Det är fort­satt 24 per­so­ner som vår­das på sjuk­hus, varav 4 får intensivvård.