Brand i personbil söder om Arvika – Vägen helt blockerad under släckningsarbete

Nyheter och klipp

Väg 175 söder om Arvi­ka bloc­ke­ra­des helt när rädd­nings­tjäns­ten utför­de släck­nings­ar­be­te vid en brin­nan­de per­son­bil under fredagseftermiddagen.

Det är i nulä­get oklart vad som orsa­ka­de bran­den. Ska­de­lä­get är oklart.