Brand i boningshus och garage i Eda

Nyheter och klipp

På sön­dags­för­mid­da­gen inkom larm om en brand i en fas­tig­het i Char­lot­ten­berg i Eda kommun.

Det ska hand­la om ett bonings­hus och ett intil­lig­gan­de garage som brun­nit, enligt Poli­sen. De boen­de tog sig ut ur fas­tig­he­ten och ing­en har kom­mit till fysisk ska­da. Rädd­nings­tjäns­ten lyc­ka­des släc­ka bran­den, men det är i nulä­get oklart vad som orsa­kat den.