Dotter till Arvikamagasinet: "Överlycklig för att ha gått vidare"

Nyheter och klipp

I lör­da­gens del­täv­ling av SVT:s Melo­di­festi­va­len gick Arvi­kaar­tis­ten Johan­na "Dot­ter" Jans­son vida­re till final med bidra­get "Litt­le Tot".

Dot­ter. FOTO: WARNER MUSIC SWEDEN/PRESSBILD.

- Jag är över­lyck­lig för att ha gått vida­re till final med "Litt­le Tot. Det är all­tid lika ner­vöst när man står där, jag har varit med om att både åka ut och gå direkt till final så jag vet att ingen­ting är säkert, säger hon i en kom­men­tar till Arvikamagasinet. 

Tar ett tag att smälta

- Man job­bar så hårt och så länge med låten och num­ret och vill så gär­na få visa upp vad man varit med och ska­pat så många gång­er som möj­ligt. Men en final­plats tar ett tag att smäl­ta, jag har inte rik­tigt hun­nit göra det än, fort­sät­ter hon.