Inbrott i flera källarförråd – Två personer sprang från platsen

Nyheter och klipp

Under nat­ten till mån­da­gen har det varit inbrott i fle­ra käl­lar­för­råd i områ­det Haga i Arvika.

Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG.

Poli­sen har under nat­ten fått sam­tal om att det låter som om någon bry­ter sig in i käl­lar­för­råd på en adress i Haga, och man har varit på plats till­sam­mans med väktare.

När väk­ta­re kom­mer fram spring­er två per­so­ner från plat­sen, men man har inte lyc­kats få tag på personerna.

Totalt har det varit inbrott I tre för­råd. Per­so­ner­na som sprang från plat­sen kas­ta­de ifrån sig någ­ra saker en bit från plat­sen. Saker­na, som miss­tänks kom­ma från inbrot­tet, är tag­na I beslag för att säker­stäl­la mål­sä­gan­dens rätt.

I nulä­get finns det ing­en miss­tänkt i ären­det, med­de­lar Polisen.