Ytterligare en person har avlidit med covid-19 i Värmland

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re en per­son har avli­dit med covid-19 i Värm­land, visar nya siff­ror från Regi­on Värm­land. Totalt har 163 döds­fall rapporterats.

131 nya fall av coro­na­vi­ru­set har rap­por­te­rats under hel­gen. Totalt har 8451 fall av viru­set bekräf­tats i länet. 28 pati­en­ter vår­das på sjuk­hus, varav 5 på intensivvårdsavdelning.