Minskning av coronafall i Arvika – Så många har smittats

Nyheter och klipp

Anta­let nya corona­fall som rap­por­te­rats i Arvi­ka kom­mun är läg­re än döre­gå­en­de vec­ka. Totalt har 35 nya fall kon­sta­te­rats, jäm­fört med vec­kan innan då 60 fall rapporterades.

FOTO: MARTIN SANCHEZ/UNSPLASH
FOTO: MARTIN SANCHEZ/UNSPLASH

Totalt har 842 sjuk­doms­fall rap­por­te­rats i kom­mu­nen, 323 fall per 10.000 invå­na­re. I Eda har 15 nya fall rap­por­te­rats för­ra vec­kan, och totalt har 192 fall kon­sta­te­rats i Eda kommun.