Så många har vaccinerats i Arvika och Eda

Nyheter och klipp

Totalt har 1.864 per­so­ner i Arvi­ka och Eda fått den förs­ta dosen coro­na­vac­cin. I Arvi­ka har 1.328 per­so­ner fått den förs­ta dosen av vac­ci­net, medan 536 per­so­ner i Eda fått sin förs­ta dos.

Genrebild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.
Gen­re­bild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.

7,79 pro­cent i Eda har fått förs­ta dosen av vac­ci­net, i Arvi­ka har 6,32 pro­cent fått förs­ta dosen. Den and­ra dosen har getts till 224 per­so­ner i Eda och 335 per­so­ner i Arvika.