Inga nya dödsfall – Så många har smittats i Värmland under helgen

Nyheter och klipp

163 nya corona­fall har rap­por­te­rats i Värm­land under hel­gen, det visar mån­da­gens siff­ror från Regi­on Värmland.

Gen­re­bild.

Totalt har nu 8.861 fall av covid-19 rap­por­te­rats i länet. Inga nya döds­fall har rap­por­te­rats, vil­ket inne­bär att siff­ran lig­ger kvar på 164 dödsfall.

Titalt har nu 138.904 prov­tag­ning­ar gjorts, varav 69.986 är egenprovtagningar.

31 pati­en­ter vår­das på sjuk­hus 6på intensivvårdsavdelning.