Två män med stöldgods gripna av civil polis på Arvika torg

Nyheter och klipp

Två män greps på tor­get i Arvi­ka på onsdagseftermiddagen. 

De båda män­nen anträf­fa­des på tor­get med stöld­gods på sig, bland annat en mobil­te­le­fon, berät­tar Dia­na Qud­haib, pressta­les­per­son Poli­sen Bergslagen.

FOTO: LÄSARBILD.

Män­nen är i 25-års­ål­dern respek­ti­ve 30-årsåldern.

En polis­pa­trull, assi­ste­rad av två civi­la polis­bi­lar utför­de gri­pan­det av personerna.