Boende i Gunnarskog utan vatten på grund av läcka

Nyheter och klipp

På tors­dags­mor­go­nen var boen­de i Gun­nar­skog norr om Arvi­ka utan vat­ten på grund av en vat­tenläc­ka i området.

FOTO: MICHAEL JASMUND/UNSPLASH.
FOTO: MICHAEL JASMUND/UNSPLASH.

Arbe­te pågår med att åtgär­da läc­kan, och en vat­ten­tank kom­mer inom kort bli påkopp­lad vid läc­kan under tiden man lagar den, med­de­lar kom­mu­nen på tors­dags­mor­go­nen. Arbe­tet för­vän­tas bli klart under dagen.