Kontanter stals vid inbrott i pizzeria – Bil brändes upp

Nyheter och klipp

En piz­ze­ria i syd­öst­ra delar­na av Arvi­ka utsat­tes för inbrott under tors­dags­för­mid­da­gen. I sam­band med inbrot­tet blev piz­ze­ri­ans utkör­nings­bil och kas­sa stulna.

FOTO: LÄSARBILD.

Strax efter inbrot­tet lar­ma­des polis och rädd­nings­tjänst till en bil­brand på Gun­nar­skogs­vä­gen norr om Arvika.

- Bilen som brann var den bil som stals från piz­ze­ri­an, berät­tar Dia­na Qud­haib, pressta­les­per­son Poli­sen Bergslagen.

- Vi har genom­fört en brotts­plats­un­der­sök­ning och kom­mer nu arbe­ta vida­re med spår­säk­ring­en som gjorts. Ing­en miss­tänkt eller gri­pen i nulä­get, berät­tar hon.