Statistik: Så många har smittats i Arvika och Eda – Så många har vaccinerats

Nyheter och klipp

Gen­re­bild. FOTO: UNSPLASH.

Arvi­ka

I Arvi­ka har 36 nya corona­fall bekräf­tats för­ra vec­kan, en ökning med ett fall från före­gå­en­de vec­ka. Totalt har 878 corona­fall rap­por­te­rats i Arvika.

I Arvi­ka har 1.603 per­so­ner fått dos 1 av coro­na­vac­ci­net, vil­ket mot­sva­rar 7,63 pro­cent av befolk­ning­en. 673 per­so­ner har fått dos 2 i kom­mu­nen, vil­ket mot­sva­rar 3,2 pro­cent av den tota­la befolkningen.

Eda

I Eda har 14 nya fall bekräf­tats för­ra vec­kan, en minsk­ning med ett fall från före­gå­en­de vec­ka. Totalt har 206 corona­fall rap­por­te­rats i Eda.

I Eda har 595 per­so­ner fått dos 1 av coro­na­vac­ci­net, vil­ket mot­sva­rar 8,65 pro­cent av befolk­ning­en. 302 per­so­ner har fått dos 2 i kom­mu­nen, vil­ket mot­sva­rar 4,39 pro­cent av den tota­la befolkningen.