Nu fälls björkarna i stadsparken

Nyheter och klipp

9 björ­kar i stads­par­ken fälls under vec­ka 8. Björ­kar­na har långt gång­en förrutt­nel­se och det finns risk för ras.

FOTO: SAKEUS BERG.

Under våren kom­mer nya träd plan­te­ras för att ersät­ta de som tagits ner.