Räddningstjänsten släckte bilbrand i centrala Arvika

Nyheter och klipp

Rädd­nings­tjäns­ten ryck­te ut till en brin­nan­de per­son­bil på Christi­an Eriks­sons väg i Arvi­ka på söndagskvällen.

FOTO: JOEL BRENDEN KARLSSON.

Enligt upp­gif­ter från SOS Alarm hand­la­de det om en per­son­bil som rök, och fle­ra vitt­nen berät­tar för Arvi­ka­ma­ga­si­net att bran­den släck­tes och att ing­en rök återstod.