Räddningstjänsten ryckte ut till automatlarm – Var matlagning

Nyheter och klipp

FOTO: SAKEUS BERG.

Vid 14.00-tiden på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen fick rädd­nings­tjäns­ten ryc­ka ut till ett auto­mat­larm på rid­sti­gen i Arvi­ka.

Det visa­de sig vara mat­lag­ning som låg bakom lar­met, berät­tar per­so­ner på plats för Arvikamagasinet.

Två enhe­ter från rädd­nings­tjäns­ten och en ambu­lans var på plats. FOTO: SAKEUS BERG.

Lar­met om bran­den inkom 14.44, och två enhe­ter från rädd­nings­tjäns­ten samt en ambu­lans med­ver­ka­de på larmet.