Knivbråk i Dottevik – granne höggs i handen med machete

Nyheter och klipp

Under mån­dags­för­mid­da­gen lar­ma­des poli­sen till Dot­te­vik i Arvi­ka efter ett kniv­bråk där en man högg sin gran­ne i han­den med en machete.

FOTO: LÄSARBILD.

Hän­del­sen inträf­fa­de i sam­band med en dis­pyt, och orsa­ken ver­kar ha varit någon eko­no­misk osäm­ja, enligt poli­sen. En man har gri­pits, men brotts­miss­tan­ken är i nulä­get oklar.

"Insatsstyrkan är här med förstärkningsvapen"

Den miss­tänk­te man­nen ska ha använt sig av en mache­te i kni­v­at­tac­ken. Ett vitt­ne berät­tar för Arvi­ka­ma­ga­si­net om poli­ser med för­stärk­nings­va­pen på plats i området.

- En per­son har bli­vit hug­gen med kniv och avfär­dad till sjuk­hus. Insats­styr­kan är här med för­stärk­nings­va­pen, berät­tar vitt­net. Det är även hun­dar på platsen.