Tre nya dödsfall – Så många har smittats i Värmland

Nyheter och klipp

131 nya corona­fall har rap­por­te­rats i Värm­land under hel­gen, det visar mån­da­gens siff­ror från Regi­on Värmland.

Gen­re­bild.

Totalt har nu 9.246 fall av covid-19 rap­por­te­rats i länet. Tre nya döds­fall har rap­por­te­rats, vil­ket inne­bär att siff­ran lig­ger på 171 dödsfall.

Totalt har nu 144.200 prov­tag­ning­ar gjorts, varav 73.165 är egenprovtagningar.

18 pati­en­ter vår­das på sjuk­hus, varav 4 på intensivvårdsavdelning.