Lägenhetsbrand i Dottevik – En person hämtad av ambulans

Nyheter och klipp

FOTO: JOEL BRENDEN KARLSSON.

Rädd­ningsjäns­ten lar­ma­des på ons­dags­kväl­len till en lägen­hets­brand på Björns väg i Dottevik. 

FOTO: JOEL BRENDEN KARLSSON.

Fle­ra enhe­ter från rädd­nings­tjäns­ten fanns på plats på adres­sen. Enligt upp­gif­ter till Arvi­ka­ma­ga­si­net har en per­son häm­tats av ambu­lans strax före 23.00.

I nulä­get finns ing­en infor­ma­tion om orsa­ken till bran­den eller var bran­den startat.

Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart.

FOTO: JOEL BRENDEN KARLSSON.