103 nya coronafall i Värmland

Nyheter och klipp

103 nya corona­fall har kon­sta­te­rats i Värm­land. Totalt har nu 9.605 fall kon­sta­te­rats i länet.

996 prov­tag­ning­ar, varav 650 egen prov­tag­ning­ar, har gjorts. Totalt har 148.438 prov­tag­ning­ar gjorts. Av des­sa är 76.009 egenprovtagningar.

Ytter­li­ga­re en per­son har avli­dit med covid-19, vil­ket gör att 172 per­so­ner har avli­dit med viru­set i Värmland.

23 per­so­ner vår­das på sjuk­hus, varav 4 på intensivvårdsavdelning.