Se bilderna från corona-demonstrationen i Stockholm

Nyheter och klipp

Under lör­da­gen hölls en demon­stra­tion mot coro­na-restrik­tio­ner­na vid med­bor­gar­plat­sen i Stockholm.

FOTO: LÄSARBILD

Sex poli­ser ska­da­des vid demon­stra­tio­nen, och poli­sen har star­tat utred­ning­ar om våld­samt upp­lopp, brott mot ord­nings­la­gen samt blå­ljus­sa­bo­tage, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Radio.

FOTO: LÄSARBILD.

Bil­der från demon­stra­tio­nen visar ett stort antal män­ni­skor, och poli­sen gjor­de fle­ra för­sök att upp­lö­sa demonstrationen.