Larm om gräsbrand i Klässbol – rör sig om 10 hektar

Nyheter och klipp

På mån­dags­ef­ter­mid­da­gen inkom larm om en gräs­brand i Kläss­bol i Arvi­ka kom­mun. Enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter ska det röra sig om cir­ka 10 hek­tar som brinner.

Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG.

Tex­ten uppdateras.