Över 200 nya coronafall i Värmland – Se helgens siffror

Nyheter och klipp

216 nya corona­fall har rap­por­te­rats i Värm­land under hel­gen, det visar mån­da­gens siff­ror från Regi­on Värmland.

Gen­re­bild.

Totalt har nu 9.822 fall av covid-19 rap­por­te­rats i länet. Två nya döds­fall har rap­por­te­rats, vil­ket inne­bär att siff­ran lig­ger på 174 dödsfall.

Totalt har nu 149.926  prov­tag­ning­ar gjorts, varav 76.887 är egenprovtagningar.

24 pati­en­ter vår­das på sjuk­hus, varav 5 på intensivvårdsavdelning.