Över 100 trafikrelaterade händelser i Region Bergslagen under ovädersdygnet

Nyheter och klipp

På mind­re än ett dygn inträf­fa­de 109 tra­fik­re­la­te­ra­de hän­del­ser i Regi­on Bergslagen.

Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG

Totalt hand­la­de det om 2 fall av smit­ning från tra­fi­ko­lyc­ka, 6 fall av ratt­fyl­le­ri, 11 olyc­kor med per­sonska­dor, 9 vilto­lyc­kor, 14 tra­fik­hin­der samt 28 tra­fik­brott och 39 övri­ga händelser.

Alla des­sa hän­del­ser var mel­lan 07.00 på tors­dags­mor­go­nen och 05.00 på fredagsmorgonen.

På ons­dags­kväl­len den 10 mars inträf­fa­de en tra­fi­ko­lyc­ka på riks­väg 61 norr om Arvi­ka, där två per­so­ner för­des till sjukhus.