Larm om röklukt i flerfamiljshus

Nyheter och klipp

På tors­dags­kväl­len inkom larm till rädd­nings­tjäns­ten om röklukt i ett fler­fa­miljs­hus i cen­tra­la Arvika.

FOTO: SAKEUS BERG.

Rädd­nings­tjänst på plats berät­tar för Arvi­ka­ma­ga­si­net att de fick larm om röklukt och att det var en per­son som ringt in, men att de inte kun­nat hit­ta någon brand. Ambu­lans fanns på plats vid adres­sen, men ing­en ska­da­des i sam­band med händelsen.

FOTO: SAKEUS BERG.