En anhållen misstänkt för grov mordbrand på HVB-hem

Nyheter och klipp

En per­son har anhål­lits miss­tänkt för grov mord­brand efter att ett HVB-hem brann ner till grun­den i Gla­va på lördagskvällen. 

FOTO: MAGNUS HÖGBERG.

HVB-hem­met inne­höll fle­ra lägen­he­ter och var helt övertänt.

Det var 19:10 på lör­dags­kväl­len som rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des till HBV-hem­met Hill­rings­berg i Gla­va. En man kun­de gri­pas på plats och var ini­ti­alt miss­tänkt för mord­brand. Bran­den miss­tänks ha star­tad när någon varit uppe på vin­den och rökt.

HVB-hem­met brann ner till grun­den. FOTO: LÄSARBILD.

Det finns inga upp­gif­ter om even­tu­el­la per­sonska­dor i sam­band med branden.