Personbil körde av vägen söder om Klässbol

Nyheter och klipp

Kloc­kan 09.26 på tis­dags­mor­go­nen inkom larm om en tra­fi­ko­lyc­ka söder om Kläss­bol i Arvi­ka kom­mun. En per­son­bil kör­de av väg 175 mel­lan Arvi­ka och Säffle.

Ambu­lans och rädd­nings­tjänst lar­ma­des till olyc­kan. Arkiv­bild.

Ing­en ska ha ska­dats i olyc­kan, men tra­fi­ken påver­ka­des av olyc­kan och det var trångt att pas­se­ra vi olycks­plat­sen efter olyc­kan, enligt Sve­ri­ges Radio.